Nhạc Thiếu Nhi

Lời bài hát Đi Học - Xuân Nghi

Lời bài hát Con Heo Đất - Xuân Mai

Lời bài hát Quả - Nhật Mai