Bản quyền

Website và các thông tin đăng tải trên website đều thuộc sở hữu của Timloibaihat.info, tôi không cho phép sao chép hoặc phát hành lại bất kỳ nội dung nào thuộc Timloibaihat.info dưới mọi hình thức. Nếu phát hiện ra trường hợp sao chép nào từ nội dung website, chúng tôi sẽ có các hành động cần thiết dựa trên luật pháp Việt Nam về quyền nội dung như thuê luật sư, báo cáo lên các cơ quan có thẩm quyền.

Nếu bạn cho rằng bản quyền của bạn đã bị vi phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi để cùng trao đổi, giải quyết hợp lí.

Sử dụng dịch vụ

Tất cả các tài nguyên, dịch vụ thuộc Timloibaihat.info là hoàn toàn miễn phí và được chọn lọc từ các nguồn tin cậy. Chúng tôi cam kết không THU PHÍ dưới mọi hình thức đối với người sử dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với những nội dung sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay tài liệu nào bạn có được trên website mà không do chúng tôi cung cấp.

Website Timloibaihat.info là website chia sẻ tin tức lĩnh vực giải trí phi trính trị, phi tôn giáo và hoạt động theo luật pháp. Bất cứ bài viết nào liên quan đến nội dung CHÍNH TRỊ và TÔN GIÁO và trái luật pháp Việt Nam đều bị xóa không cần thông báo.

Website hoạt động phi lợi nhuận vì vậy, để đảm bảo thương hiệu không bị ảnh hưởng, KHÔNG ĐĂNG các bài viết thuộc những chủ đề sau:

– Bài liên quan đến an ninh, chính trị, chống lại nhà nước Việt Nam; tiết lộ bí mật quốc gia, gây phương hại đến an ninh xã hội. Mua bán hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật

– Bài anh hưởng đến nhân phẩm, đời tư, danh dự, uy tín của cá nhân / tổ chức / doanh nghiệp. Mang hàm ý / trực tiếp vu khống, xuyên tạc, xúc phạm, công kích, chỉ trích …. gây mâu thuẫn giữa các cá nhân / tổ chức / doanh nghiệp. Đưa thông tin đời tư / bí mật nội bộ của cá nhân / tổ chức / doanh nghiệp